More

  LE: typy na trzeci dzień wyścigowy we Wrocławiu

  1. Markola – 21 pkt.

  I: Aztek, Kubera, Carlito, Mobeq
  II: Faliraki, Zpigall, Smashing, Mary Elizabeth
  III: Mary Queen ,Zanza, Storm in the Stars, Kassar
  IV: Notorious, Kontargument, French Chardonnay, Speedy Girl
  V: Kiss Or Kill, Ragane, Igraszka, Parys
  VI: Haad Rin, Larizano, Minister Wojny, Cosmic Magic
  VII: Kate Star, Aperola, Nebbiana, Et Tu Brute
  VIII: Her Him ,Slivka, Piraniya, Sophist

  1. Wtorek – 20 pkt.

  I: AZTEK (6), KUBERA (2), CARLITO (1), SZAFIRKA (4)
  II: FALIRAKI (8), SMASHING (2), ZPIGALL (3), MARY ELIZABETH (7)
  III: MARY QUEEN (9), KASSAR (4), STORM IN THE STARS (3), ZANZA (10)
  IV: NOTORIOUS (4), KONTRARGUMENT (1), SPEEDY GIRL (8), FRENCH CHARDONNAY (3)
  V: KISS OR KILL (6), ISKRA (7), RAGANE (8), IN POLONIA (9)
  VI: MINISTER WOJNY (7), HAAD RIN (6), LARIZANO (1), COSMIC MAGIC (4)
  VII: NEBBIANA (5), APEROLA (4), VERSION D’HASPEL (6), KATY STAR (3)
  VIII: HER HIM (11), SLIVKA (9), SOPHIST (2), NEBO (8)

  1. Nie Tylko Galop – 19 pkt.

  I: Aztek, Kubera, Sorreno, Say Szumawa
  II: Faliraki, Zpigall, Mary Elizabeth, Smashing
  III: Mary Queen, Zanza, Kassar, Storm In The Stars
  IV: Notorious, Kontrargument, French Chardonnay, Speedy Girl
  V: Kill Or Kill, Parys, Igraszka, Via Fore
  VI: Larizano, Haad Rin, Cosmic Magic, Minister Wojny
  VII: Kary Star, Nebbiana, Aperola, Version D’Haspel
  VIII: Her Him, Slivka, Sophist, Darvil

  1. Markam – 19 pkt.

  I: Aztek (6), Kubera (2), Carlito (1), Mobecq (7)
  II: Faliraki (8), Zpigall (3), Smashing (2), Mary Elizabeth (7)
  III: Mary Queen (9), Uroboros (2), Storm In The Stars (3), Borgo (5)
  IV: Kontrargument (1), Notorious (4), French Chardonnay (3), Salivano (10)
  V: Kiss or Kill (6), Parys (10), Ragane (8), Via Fora (5)
  VI: Cosmic Magic (4), Larizano (1), Haad Rin (6), Minister Wojny (7)
  VII: Aperola (4), Katy Star (2), Version D’Haspel (6), Nebbiana (5)
  VIII: Her Him (11), Slivka (9), Sophist (2), Nebo (8)

  1. Andrew – 18 pkt.

  I: Aztek, Kubera, Carlito, Say Szumawa
  II: Faliraki, Mary Elizabeth, Smashing, Zpigall
  III: Zanza, Mary Queen, Kassar, Storm In The Stars
  IV: French Chardonnay, Notorious, Kontraragument, Speedy Girl
  V: Regane, Parys, Igraszka, Via Fora
  VI: Haad Rin, Cosmic Magic, Minister Wojny, Larizano
  VII: Katy Star, Aperola, Nebiana, Version D’Haspel
  VIII: Her Him, Slivka, Noranda, Darvil

  1. Domkas – 18 pkt.

  I: AZTEK (6), KUBERA (2), CARLITO (1), MOBECQ (7)
  II: ZPIGALL (3), FALIRAKI (8), SMASHING (2), MARY ELIZABETH (7)
  III: MARY QUEEN (9), ZANZA (10), UROBOROS (2), KASSAR (4)
  IV: NOTORIOUS (4), KONTRARGUMENT (1), FRENCH CHARDONNAY (3), SPEEDY GIRL (8)
  V: RAGANE (8), KISS OR KILL (6), IGRASZKA (4), VIA FORA (5)
  VI: LARIZANO (1), HAAD RIN (6), COSMIC MAGIC (4), MINISTER WOJNY (7)
  VII: KATY STAR (3), APEROLA (4), NEBBIANA (5), VERSION D’HASPEL (6)
  VIII: HER HIM (11), SLIVKA (9), PIRANIYA (7), SOPHIST (2)

  1. Insider – 16 pkt.

  I:Aztek, Kubera, Carlito, Mobecq
  II: Zpigall, Smashing, Mary Elizabeth, Faliraki
  III: Mary Queen, Zanza, Uroboros, Storm In The Stars
  IV: Notorius, Kontrargument, Speedy Girl, French Chardonnay
  V: Parys, Kiss Or Kill, Ragane, Via Fora
  VI: Haad Rin, Minister Wojny, Larizano, Cosmic Magic
  VII: Nebbiana, Aperola, Version D Haspel, Katy Star
  VIII: Her Him, Slivka, Piraniya, Sea Of Silence

  1. Nacelowniku.info – 16 pkt.

  I – Aztek (6), Carlito (1), Kubera (2), Sorreno (3)
  II – Faliraki (8), Smashing (2), Zpigall (3), Mary Elizabeth (7)
  III – Zanza (10), Mary Queen (9), Storm In The Stars (3), Kassar (4)
  IV – Kontargument (1), French Chardonnay (3), Notorius (4), Salivano (10)
  V – Ragane (8), Parys (11), Kiss Or Kill (6), Via Fora (5)
  VI – Haad Rin (6), Larizano (1), Cosmic Magic (4), Nick (5)
  VII – Aperola (4), Nebiana (5), Katy Star (3), Suoer Sztorm (2)
  VIII – Her Him (11), Slivka (9), Nebo (8), Sophist (2)

  1. BIG-RED – 15 pkt.

  I: Aztek Carlito, Kubera, Mobecq
  II: Faliraki, Smashing, Mary Elizabeth, Zpigall
  III: Storm In The Stars, Borgo, Mary Queen, Zanza
  IV: Kontrargument, Notorious, Speedy Girl, Aidan
  V: Parys, Ragane, Kiss Or Kill, Via Fora
  VI: Haad Rin, Cosmic Magic, Larizano, Nick
  VII: Katy Star, Nebbiana, Aperola, Cecille
  VIII: Her Him, Sophist, Slivka, Nebo

  1. Silver – 14 pkt.

  I: Aztek, Kubera, Mobecq, Say Szumawa
  II: Faliraki, Zpigall, Smashing, Mary Elizabeth
  III: Mary Queen, Zanza, Uroboros, Storm in the Stars
  IV: Notorious, Speedy Girl, Kontragument, French Chardonnay
  V: Kiss or Kill, Igraszka, Ragane, Via Fora
  VI: Haad Rin, Cosmic Magic, Larizano, Minister Wojny
  VII: Katy Star, Aperola, Nebbiana, Cecille
  VIII: Her Him, Slivka, Piraniya, Noranda

  1. Sindicato – 14 pkt.

  I. Aztek, Carlito, Kubera, Sorreno
  II. Smashing, Failraki, Zpigall, Mary Elizabeth
  III. Mary Queen, Zanza, Storm In The Satrs, Uroboros
  IV. Notorious, Kontrargument, Speedy Girl, French Chardonnay
  V. Kiss or Kill, Parys, Ragane, Via Fora,
  VI. Haad Rin, Larizano, Cosmic Magic, Minister Wojny
  VII. Katy Star, Aperola, Version d’Haspel, Nebbiana
  VIII. Her Him, Nebo, Slivka, Sophist

  1. Meg – 13 pkt.

  I. Aztek (6), Kubera (2), Carlito (1), Sorreno (3)
  II. Faliraki (8), Smashing (2), Mary Elizabeth (7), Zpigall (3)
  III. Mary Queen (9), Zanza (10), Kassar (4), Duchez Ajeez (1)
  IV. Kontrargument (1), Notorious (4), Speedy Girl (8), Salivano (10)
  V. Kiss or Kill (6), Ragane (8), Parys (11), Via Fora (5)
  VI. Haad Rin (6), Larizano (1), Minister Wojny (7) , Cosmic Magic (4)
  VII. Aperola (4), Nebbiana (5), Katy Star (3) Nowa Droga (8)
  VIII. Her him (11), Slivka (9), Sophist (2), Nebo (8)

  1. TampaBay – 13 pkt.

  I: Aztek, Carlito, Kubera, Sorreno
  II: Faliraki, Smashing, Zpigall, Mary Elisabeth
  III: Zanza, Mary Queen, Kassar, Uroboros
  IV: Notorious, Kontrargument, Salivano, Speedy Girl
  V: Parys, Ragane, Kiss or Kill, Via Fora
  VI: Cosmic Magic, Haad Rinn, Larizano, Nick
  VII: Aperola, Katy Star, Nebbiana, Version d’Haspel
  VIII: Her Him, Slivka, Sophist, Sea the Star

  1. Dinozaur – 12 pkt.

  I – Kubera; Aztek; Carlito; Mobecq;
  II – Faliraki; Path to Fame; Zpigall; Mary Elizabeth;
  III – Mary Queen; Storm in the Stars; Uroboros; Kassar;
  IV – Kontrargument; Notorious; French Chardonnay; Salivano;
  V – Kiss or Kill; Ragane; Parys; Iskra;
  VI – Haad Rin; Cosmic Magic; Larizano; Minister Wojny;
  VII – Katy Star, Version d’Haspel; Aperola, Nebbiana;
  VIII – Her Him; Piraniya; Sophist, Slivka;

  1. Słonik – 12 pkt.

  I: AZTEK (6), KUBERA (2), CARLITO (1), SORRENO (3)
  II: FALIRAK (8), ZPIGALL (3), SMASHING (2), MARY ELIZABETH (7)
  III: MARY QUEEN (9), ZANZA (10), KASSAR (4), UROBOROS (1)
  IV: KONTRARGUMENT (1), NOTORIOUS (4),FRENCH CHARDONNAY (3),SPEEDY GIRL (8)
  V: KISS OR KILL (6), RAGANE (8), IGRASZKA (4), VIA FORA (5)
  VI: HAAD RIN (6), COSMIC MAGIC (4), MINISTER WOJNY (7), TONERRE (2)
  VII: APEROLA (4), KATY STAR (3), NEBBIANA (5), CECILLE (1)
  VIII: HER HIM (11), SLIVKA (9), SOPHIST (2), DARVIL (10)

  1. Alter Ego – 11 pkt.

  I: Aztek, Kubera, Say szumawa, Mobecq
  II: Faliraki, Smashing, Mary Elizabeth, Path to Fame
  III: Mary Quenn, Storm in the Stars, Zanza, Duchess Ajeez
  IV: Notorious, Salivano, French Chardonnay, Kontrargument
  V: Parys, Kiss or Kill, Ragane, Tudemon
  VI: Haad Rin, Cosmic Magic, Minister Wojny, Derby Plus
  VII: Version D’Haspel, Et Tu Brute, Katy Star, Cecille
  VIII: Her Him, Sophist, Slivka, Darvil

  1. Dżet1985 – 8 pkt.

  I AZTEK , KUBERA , CARLITO , SORRENO
  II ZPIGALL , FALIRAK , MARY ELIZABETH , SMASHING
  III ZANZA , MARY QUEEN , KASSAR , DUCHES AJEEZ
  IV NOTORIOUS , KONTRARGUMENT , FRENCH CHARDONNAY , SALIVANO
  V RAGANE , PARYS , IGRASZKA , KISS OR KILL
  VI COSMIC MAGIC , HAAD RIN , LARIZANO , MINISTER WOJNY
  VII KATY STAR , ET TU BRUTE , CECILLE , APEROLA
  VIII SLIVKA , HER HIM , NEBO , SOPHIST

  1. Cigar – 8 pkt.

  I: Aztek, Kubera, Sorreno, Carlito
  II: Faliraki, Smashing, Mary Elizabeth, Zpigall
  III: Zanza, Kassar, Mary Queen, Storm in the Stars
  IV: Kontrargument, French Chardonnay, Notorious, Salivano
  V: Kiss or Kill, Parys, Ragane, Iskra
  VI: Haad Rin, Cosmic Magic, Larizano, Minister Wojny
  VII: Aperola, Katy Star, Nebbiana, Version d’Haspel
  VIII: Her Him, Slivka, Sophist, Piraniya

  1. Druid – 8 pkt.

  I: Aztek, Kubera, Carlito, Say Szumawa
  II: Faliraki, Smashing, Mary Elizabeth, Zpigall
  III: Mary Queen, Zanza, Storm in the Stars, Borgo
  IV: Notorious, French Chardonnay, Kontrargument, Salivano
  V: Kiss or Kill, Parys, Igraszka, Ragane
  VI: Cosmic Magic, Larizano, Haad Rin, Nick
  VII: Aperola, Version D’Haspel, Katy Star, Nowa Droga
  VIII: Her Him, Slivka, Piraniya, Sea of Silence

  1. Zielak (+2) – 2 pkt.

  Udostępnij

  Powiązane artykuły

  Zbliżające się wydarzenia

  Najnowsze artykuły