More

  Zgłoszenie/rejestracja konia do sezonu wyścigowego 2023 do 31 stycznia

  Polski Klub Wyścigów Konnych przypomina, że do dnia 31 stycznia 2023 należy zgłaszać (rejestrować) konie, które będą brać udział w wyścigach. Poniżej informacja o wymaganych dokumentach, opłatach, etc. W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z Wydziałem spraw Hodowlanych i Wyścigowych PKWK.

  JAK ZGŁOSIĆ KONIA W POLSKIM KLUBIE WYŚCIGÓW KONNYCH DO SEZONU WYŚCIGOWEGO?

  1. Pobierz i wypełnij formularz „Zgłoszenie koni do PKWK”   link

  Właściciele z zagranicy proszeni są o przedstawienie dokumentu identyfikacyjnego (ID; paszport).

  Właściciele spoza Unii Europejskiej zobowiązani są do podania adresu kontaktowego na terenie Unii. 

  Wykaz krajów członkowskich UE – link

  2. Pobierz i wypełnij formularz „Wykaz koni zgłoszonych do PKWK”   link

  Oddzielnie wypełniamy tabele w zależności od rasy zgłaszanych koni

  UWAGA: 

  W przypadku koni importowanych (sprowadzonych z zagranicy) do PKWK muszą być również dostarczone:

  1. świadectwo eksportowe danego konia;
  2. kariera danego konia lub potwierdzenie z właściwego mu Jockey Clubu, że nie biegał;
  3. opis graficzny (identyfikacja);
  4. kserokopia stron z paszportu konia z danymi (nazwa, wiek, maść, płeć, rodowód, hodowca).

  3. Pobierz i wypełnij formularz „Wniosek o rejestrację barw wyścigowych” link

  W przypadku rejestracji barw wyścigowych z roku poprzedniego (kontynuacja) wniosek MUSI być złożony ponownie.

  Barwy nie mogą być identyczne i mocno zbliżone do już zarejestrowanych.

  Wzory układów kolorystycznych dopuszczonych na:

  – kurtce

  – rękawach

  – czapce

  4. Pobierz i wypełnij formularz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych” link
  Każda osoba wymieniona w dokumentach dotyczących zgłoszenia konia musi dołączyć wskazana klauzulę.
   
  5. Opłaty
  Opłata za każdego konia zgłoszonego do sezonu do dnia 31 stycznia br wynosi – 100 PLN
  Opłata za rejestrację barw wyścigowych – 100 PLN
  Opłata za rejestrację barw wyścigowych (kontynuacja) zarejestrowanych w roku poprzednim – 70 PLN

  Opłaty należy dokonać na poniższe konto lub gotówką w kasie PKWK.

  Polski Klub Wyścigów Konnych
  ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa
  NIP 951-20-23-888
  Bank Gospodarstwa Krajowego
  konto nr: 05 1130 1017 0020 1235 1420 0001
  W przypadku przelewów z zagranicy (w PLN)
  IBAN: PL05 1130 1017 0020 1235 1420 0001
  SWIFT Code: GOSKPLPW
   
  Wszystkie wypełnione (i podpisane) dokumenty wraz z potwierdzeniem dokonanych opłat należy przesłać do Wydziału spraw Hodowlanych i Wyścigowych w PKWK.

  Udostępnij

  Powiązane artykuły

  Zbliżające się wydarzenia

  Najnowsze artykuły

  Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich.

  Potwierdź, że masz ukończone 18 lat lub opuść stronę.