More

  Typy Ligi Ekspertów – Wrocław

  Typy Uczestników Ligi Ekspertów – Edycja Specjalna, na kolejny dzień wyścigowy we Wrocławiu

  1. Markola – 24 pkt.

  I: Gobs, Hello Bill, Grinder, Hmara D’Ukraine
  II: Strielka, Zimbardo, Bertrimont, Polish King
  III: Izalor, Inter Holy Rock, Saxon Way, roc’h Breizh
  IV: Esmera, Erede, Wildarosa, Flawiana
  V: Nania, Paradise Hill, Sparkle Shout, Wedding Ring
  VI: Honey de Bozouls, Iago, Celtic Amal, Endemol
  VII: Zaman Muscat, A’Asam AL Khalediah, Shandharh Alfalah, Easta Du Soleil
  VIII: Factoriel, Fend D’Ukraine, Furnika, Eden Pierji
  IX: Dativo, Berlica Pa, El Batina, Warion

  1. Andrew – 24 pkt.

  I: Gobs, Hello Bill, Emesto Quantum, Grinder
  II: Strielka, Bertimont, Faith, Polish King
  III: Inter Holy Rock, Saxon Way, Izalor, Roc’h Breizh
  IV: Esmera, Erede, Wildarosa, Flawiana
  V: Sparkle Shout, Nania, Kabula, Paradise Hill
  VI: Honney de Bozouls, Iago, Celtic Amal, Zhaker Muscat
  VII: A’asam Al Khalediah, Shandharh Alfalah, Easta Du Soleil, Zaman Muscat
  VIII: Factoriel, Eden Pierji, Furnika, Fendt d’Ukraine
  IX: Berlica Pa, Dativo, El Batina, Warion

  1. Nacelowniku.info – 24 pkt.

  I – Gobs (12), Grinder (1), Hmara D’ukraine (2), Hello Bill (5)
  II – Strielka (5), Bertrimont (4), Zimbardo (7), Faith (1)
  III – Inter Holy Rock (6), Saxon Way (7), Izalor (8), Roc’h Breizh (2)
  IV – Esmera (2), Erede (4), Wizerunek (5), Wildarosa (3)
  V – Nania (4), Wedding Ring (5), Paradise Hill (9), Scuti (6)
  VI – Iago (6), Honney DB (2), Celtic Amal (7), Zhaker Muscat (5)
  VII – Zaman Muscat (2), A’ASAM AK (3), Shandharh Alfalah (6), Moran (5)
  VIII – Fend D’Ukraine (3), Factoriel (2), Eden Pierji (6), Elka Ludoetka (4)
  IV – Berlica Pa (6), Dativo (1), Endibia (5), Warion (7)

  1. BIG-RED – 24 pkt.

  I: Gobs, Hello Bill, Buzyrys, Grinder
  II: Strielka, Faith, Polish King, Bertrimont
  III: Roc’h Breizh, Saxon Way, Izalor, Inter Holy Rock
  IV: Esmera, Erede, Wildarosa, Wizerunek
  V: Nania, Wedding Ring, Kabula, Paradise Hill
  VI: Honney de Bozouls, Zhaker Muscat, Iago, Dodge
  VII: Shandharh Alfalah, A’Asam Al Khalediah, Zaman Muscat, Moran
  VIII: Factoriel, Fend d’Ukraine, Furnika, Elka Ludoetka
  IX: Dativo, Berlica Pa, El Batina, Forga

  5. Wtorek – 22 pkt.

  I: GOBS (12), INFANTA (10), GRINDER (1), HELLO BILL (5)
  II: STRIELKA (5), POLISH KING (2), ZIMBARDO (7), BERTRIMONT (4)
  III: INTER HOLY ROCK (6), IZALOR (8), ROC’H BREIZH (2), NORONA (3)
  IV: EREDE (4), ESMERA (2), FLAWIANA (6), WIZERUNEK (5)
  V: WEDDING RING (5), PARADISE HILL (9), SPARKLE SHOUT (2), NANIA (4)
  VI: HONNEY DE BOZOULS (2), CELTIC AMAL (7), IAGO (6), DODGE (3)
  VII: ZAMAN MUSCAT (2), A’ASAM AL KHALEDIAH (3), MORAN (5), SHANDHARH ALFALAH (6)
  VIII: FACTORIEL (2), FEND D’UKRAINE (3), ELKA LUDOETKA (4), EDEN PIERJI (6)
  IX: DATIVO (1), BERLICA PA (6), PUSTYNNY RAJ (3), WARION (7)

  5. Markam – 22 pkt.

  I: Gobs (12), Hello Bill (5), Fulham (6), Grinder (1)
  II: Bertrimont (4), Polish King (2), Zimbardo (7), Strielka (5)
  III: Inter Holy Rock (6), Izalor (8), Saxon Way (7), Roc’h Breizh (2)
  IV: Esmera (2), Erede (4), Wizerunek (5), Flawiana (6)
  V: Nania (4), Paradise Hill (9), Weeding Ring (5), Kabula (3)
  VI: Honney de Bozouls (2), Celtic Amal (7), Iago (6), Endemol (4)
  VII: A’Asam Al Khalediah (3), Zaman Muscat (2), Shandharh Alfalah (6), Easta Du Soleil (5)
  VIII: Factoriel (2), Furnika (1), Eden Pierji (6), Fend d’Ukraine (3)
  IX: Dativo (1), Berlica Pa (6), El Batina (4), Forga (2)

  7. Nie Tylko Galop – 21 pkt.

  I: Gobs, Hello Bill, Grinder, Hmara d’Ukraine
  II: Strielka, Polish King, Zimbardo, Bertrimont
  III: Inter Holy Rock, Roc’h Brezih, Dywizjon, Be Like Zazou
  IV: Esmera, Erede, Flawiana, Wizerunek
  V: Nania, Sparkle Shout, Paradise Hill, Italia Bere
  VI: Honney de Bozouls, Iago, Celtic Amal, Zhaker Muscat
  VII: A’asam Al Khalediah, Shandharh Alfalah, Zaman Muscat, Easta Du Soleil
  VIII: Factoriel, Fend d’Ukraine, Eden Pierji, Furnika
  IX: Berlica PA, Dativo, El Batina, Warion

  7. Domkas – 21 pkt.

  I: GOBS (12), GRINDER (1), HMARA D’UKRAINE (2), HELLO BILL (5)
  II: FAITH (1), STRIELKA (5), POLISH KING (2), BERTRIMONT (4),
  III: INTER HOLY ROCK (6), IZALOR (8), ROC’H BREIZH (2), SAXON WAY (7)
  IV: ESMERA (2), EREDE (4), FLAWIANA (6), WIZERUNEK (5)
  V: NANIA (4), PARADISE HILL (9), SPARKLE SHOUT (2), ITALIA BERE (1)
  VI: HONNEY DE BOZOULS (2), ENDEMOL (4), IAGO (6), CELTIC AMAL (7)
  VII: ZAMAN MUSCAT (2), A’ASAM AL KHALEDIAH (3), SHANDHARH ALFALAH (6), MORAN (5)
  VIII: FACTORIEL (2), FEND D’UKRAINE (3), EDEN PIERJI (6), ELKA LUDOETKA (4)
  IX: BERLICA PA (6), DATIVO (1), EL BATINA (4), PUSTYNNY RAJ (3)

  7. Insider – 21 pkt.

  I: Gobs, Hello Bil, Fulham, Grinder
  II: Zimbardo, Bertrimont, Strielka, Faith
  III: Izalor, Inter Holy Rock, Saxon Way, Roc’h Breizh
  IV: Esmera, Erede, Flawiana, Wizerunek
  V: Kabula, Sparkle Shout, Italia Bere, Scuti
  VI: Iago, Celtic Amal, Honney De Bozouls, Zhaker Muscat
  VII: Shandharh Alfalah, Zaman Muscat, A’ Asam Al Khalediah
  VIII: Factoriel, Fend D’ukraine, Eden Pierji, Furnika
  IX: Dativo, Berlica Pa, El Batina, Pustynny Raj

  10. TampaBay – 19 pkt.

  I: Gobs, Hello Bill, Fulham, Ernesto Quantum
  II: Strielka, Bertrimont, Polish King, Faith
  III: Inter Holy Rock, Izalor, Saxon Way, Dywizjon
  IV: Esmera, Erede, Wildarosa, Wizerunek
  V: Sparkle Shout, Nania, Paradise Hill, Wedding Ring
  VI: Honney dB, Iago, Celtic Amal, Zhaker Muscat
  VII: A’assam Ak, Zaman Muscat, Easta Du Soleil, Shandharh Alfalah
  VIII: Factoriel, Eden Pierji, Fend d’Ukraine, Furnika
  IX: Dativo, Berlica Pa, El Batina, Warion

  11. Silver – 17 pkt.

  I: Gobs, Hmara d’Ukraine, Grinder, Hello Bill
  II: Polish King, Zimbardo, Strielka, Bertrimont
  III: Izalor, Inter Holy Rock, Dywizjon, Roc’h Breizh
  IV: Esmera, Erde, Flawiana, Wildarosa
  V: Kabula, Scuti, Paradise Hill, Nania
  VI: Honney de Bozouls, Celtic Amal, Iago, Endemol
  VII: A’asam Al Khalediah, Zaman Muscat, Shandharh Alfalah, Easta Du Soleil
  VIII: Factoriel, Fend d’Ukraine, Eden Pierji, Furnika
  IX: Dativo, Berlica PA, Warion, El Batina

  11. Sindicato – 17 pkt.

  I. Gobs, Grinder, Hello Bill, Infanta
  II. Faith, Zimbardo, Polish King, Strielka
  III. Saxon Way, Inter Holy Rock, Izalor, Roc’h Breizh
  IV. Esmera, Erede, Wizerunek, Wildarosa
  V. Nania, Wedding Ring, Sparkle Shout, Paradise Hill
  VI. Honney de Bozouls, Celtic Amal, Zhaker Muscat, Iago
  VII. A’asam Al Khalediah, Shandharh Alfalah, Zamam Muscat, Easta Du Soleil
  VIII. Factoriel, Furnika, Fend d’Ukraine, Gavana Flash,
  IX. Berlica Pa, Dativo, Warion, Pustynny Raj

  11. Meg – 17 pkt.

  I. Gobs (12), Grinder (1), Infanta (10), Hello Bill (5)
  II. Polish King (2), Strielka (5), Bertrimont (4), Zimbardo (7)
  III. Izalor (8). Saxon Way (7), Inter Holy Rock (6), Dywizjon (1)
  IV. Erede (4), Esmera (2), Wizerunek (5), Flawiana (6)
  V. Paradise Hill (9), Kabula (3), Nania (4), Wedding Ring (5)
  VI. Honney de Bozouls (2), Iago (6), Celtic Amal (7), Matador (1)
  VII. A’Asam al Khalediah (3), Zaman Muscat (2), Shandharh Alfalahc (6), Jawahr (1)
  VIII. Factoriel (2), Fend d’Ukraine (3), Furnika (1), Eden Pierji (6)
  IX. Dativo (1), Berlica PA (6), El Batina (4), Endibia (5)

  11. Alter Ego – 17 pkt.

  I: Grinder, Gobs, Hmara D’Ukraine, Emesto Quantum
  II: Faith, Strielka, Zimbardo, Bertrimont
  III: Inter Holy Rock, Saxon Way, Dywizjon, Norona
  IV: Eamera, Erede, Widarosa, Ekaja
  V: Nania, Kabula, Paradise Hill, Italia Bere
  VI: Iago, Honney De Bozouls, Matador, Dodge
  VII: Asam Al Khalediah, Shandharh Alfalah, Zaman Muscat, Easta Du Soleil
  VIII: Factoriel, Fend D’Ukraine, Havana Flash, Furnika
  IX: Dativo, Berlica Pa, El Batina, Pustynny Raj

  15. Słonik – 16 pkt.

  I: GOBS, HELLO BILL, GRINDER,HMARA D’UKRAINE
  II: STRIELKA, POLISH KING, ZIMBARDO, BERTRIMONT
  III: INTER HOLY ROCK, ZALOR, SAXON WAY, DYWIZJON
  IV: EREDE, ESMERA, WIZERUNEK, PUSTYNNA LILIA
  V: NANIA, SPARKLE SHOUT, WEDDING RING, PARADISE HILL
  VI: HONNEY DE BOZOULS, IAGO, ZHAKER MUSCAT, DODGE
  VII: A’ASAM AL KHALEDIAH,SHANDHARH ALFALAH, ZAMAN MUSCAT, EASTA DU SOLEIL
  VIII: FACTORIEL, FURNIKA, FEND D’UKRAINE, EDEN PIERJI
  IX: DATIVO, BERLICA PA,ENDIBIA PUSTYNNY RAJ

  16. Dinozaur – 14 pkt.

  I: Gobs, Hmara d’Ukraine, Grinder, Hello Bill,
  II: Polish King, Zimbardo, Bertrimont, Strielka,
  III: Inter Holy Rock, Izalor, Roc’h Breizh, Saxon Way,
  IV: Erede, Esmera, Wizerunek, Wildarosa,
  V: Nania, Kabula, Paradise Hill, Sparkle Shout,
  VI: Honey de Bozouls, Celtic Amal, Zhacer Muscat, Iago,
  VII: Zaman Muscat, A’asam AK, Easta du Soleil, Shandharh Alfalah,
  VIII: Factoriel, Furnika, Eden Pierji, Havana Flesh,
  IX: Dativo, Pustynny Raj, El Batina, Berlica Pa.

  16. Cigar – 14 pkt.

  I: Gobs, Hmara D’ukraine, Hello Bill, Emesto Quantum
  II: Strielka, In Polonia, Zimbardo, Bertrimont
  III: Inter Holy Rock, Izalor, Saxon Way, Roc’h Breizh
  IV: Esmera, Erede, Wizerunek, Flawiana
  V: Wedding Ring, Paradise Hill, Nania, Italia Bere
  VI: Iago, Zhaker Muscat, Honney De Bozouls, Endemol
  VII: Zaman Muscat, A’asam Al Khalediah, Shandharh Alfalah, Easta Du Soleil
  VIII: Factoriel, Furnika, Havana Flash, Eden Pierji
  IX: Berlica Pa, Endibia, El Batina, Forga

  17. Druid – 13 pkt.

  I : Gobs, Hello Bill, Grinder, Buzyrys
  II: Bertrimont, Strielka, Zimbardo, Faith
  III: Saxon Way, Inter Holy Rock, Izalor, Dywizjon
  IV: Esmera, Erede, Wizerunek, Flawiana
  V: Scuti, Paradise Hill, Nania, Wedding Ring
  VI: Honney de Bozouls, Celtic Amal, Iago, Zhaker Muscat
  VII: Zaman Muscat, A’Asam AK, Moran, Shandharh Alfalah
  VIII: Factoriel, Fend d’Ukraine, Furnika, Eden Pierji
  IX: Dativo, Berlica Pa, Pustynny Raj, Endibia

  19. Dżet1985 – 12 pkt.

  I GOBS , HUGO DES BOIS , FULHAM , HELLO BILL
  II STRIELKA , ZIMBARDO , BERTRIMONT , POLISH KING
  III IZALOR , INTER HOLY ROCK , SAXON WAY , ROC’H BREIZH
  IV ESMERA , EREDE , EKAJA , FLAWIANA
  V KABULA , SCUTI , NANIA , PARADISE HILL
  VI CELTIC AMAL , ZHAKER MUSCAT , HONNEY DE BOZOULS , IAGO
  VII A’ASAM AL KHALEDIAH , EASTA DU SOLEIL , SHANDHARH ALFALAH , ZAMAN MUSCAT
  VIII FACTORIEL , HAVANA FLASH , EDEN PIERJI , ELKA LUDOETKA
  IX DATIVO , ENDIBIA , BERLICA PA , WARION

  20. Zielak – 2 pkt.

  I: Gobs (12), Grinder (1), Hmara D’Ukraine (2), Hello Bill(4)
  II: Polish King (2), Faith (1), Strielka (5), Bertrimont (4)
  III: Inter Holy Rock (6), Izalor (80, Saxon Way (7), Roc;h Breizh (2)
  IV:Esmera (2), Erede (4), Flawiana (6), Pustynna Lilia (1)
  V: Nania (4), Paradise Hill (9), Scuti (6), Italia Bere (1)
  VI: Honney DE Bozouls (2), Celtic Amal (7), Iago (6), Zhaker Muscat (5)
  VII: A’Asam AL Khalediah (3), Shandharh Alfalah (6), Zaman Muscat (2), Jawahr (1)
  VIII:Factoriel (2), Fend D;Ukraine (3), Furnika (1), Eden Pierji (6)
  IX: Warion (7), Dativo (1), Pustynny Raj (3), Berlica PA (6)

  Udostępnij

  Powiązane artykuły

  Zbliżające się wydarzenia

  Najnowsze artykuły