More

  LE Wrocław&Sopot: typy na 2. dzień wyścigowy na Partynicach

  Prezentujemy typy na drugi dzień wyścigowy we Wrocławiu (piątek, 3 maja).

  Andrew
  I. ASTONISHING GRACE (3), KINTARO (7), ELPOWER (2), DERWAN (5)
  II. TRIJUMF (1), AKURAT (3), AMERICAN BASSETT (5), SINDICATO (2)
  III. HELLO SWEETY (4), BELARDA (6), TRACEY BELLE (1), DEMARKUS (2)
  IV. HM AL FAYZA (3), AL BALQA’A (1), FIRE ON THE TRACK (7), ANWENA (5)
  V. PROLETARIUS (3), MARCUS AURELIUS (4), IGRASZKA (5), THE RESIDENCIES (7)
  VI. SKY THE STARS (3), CABO VERDE (7), LUNA RAE (4), JACOB STAR (1)
  VII. AL SAIFIAH (2), LOGMAN MUSCAT (3), BLACK DE SAULARIE (4), EKAVIR (5)

  BIG-RED
  I. ASTONISHING GRACE (3), KINTARO (7), ECHWITA (6), DERWAN (5)
  II. TRIJUMF (1), AKURAT (3), SINDICATO (2), PAGANI (7)
  III. HELLO SWEETY (4), BELARDA (6), DEMARKUS (2), DELPH (5)
  IV. AL BALQA’A (1), HM AL FAYZA (3), FIRE ON THE TRACK (7), ECHISTKA (6)
  V. PROLETARIUS (3), MARCUS AURELIUS (4), IGRASZKA (5), THE RESIDENCIES (7)
  VI. SKY THE STARS (3), LUNA RAE (4), JACOB STAR (1), FERRUM (6)
  VII. LOGMAN MUSCAT (3), BLACK DE SAULARIE (4), AL SAIFIAH (2), ECHALON (1)

  cigar
  I. KINTARO (7), ELPOWER (2), ASTONISHING GRACE (3), EL MARINERA (4)
  II. AMERICAN BASSETT (5), AKURAT (3), PAGANI (7), SINDICATO (2)
  III. HELLO SWEETY (4), BELARDA (6), DEMARKUS (2), DELPH (5)
  IV. FIRE ON THE TRACK (7), HM AL FAYZA (3), AL BALQA’A (1), ANWENA (5)
  V. PROLETARIUS (3), MARCUS AURELIUS (4), IGRASZKA (5), THE RESIDENCIES (7)
  VI. LUNA RAE (4), CABO VERDE (7), FERRUM (6), SUNNY SIDE (9)
  VII. LOGMAN MUSCAT (3), BLACK DE SAULARIE (4), AL SAIFIAH (2), EKAVIR (5)

  Czarny Koń
  I. KINTARO (7), ASTONISHING GRACE (3), PONDEROSA (1), ECHWITA (6)
  II. AKURAT (3), TRIJUMF (1), SINDICATO (2), AMERICAN BASSETT (5)
  III. BELARDA (6), HELLO SWEETY (4), DELPH (5), TRACEY BELLE (1)
  IV. ANWENA (5), FIRE ON THE TRACK (7), HM AL FAYZA (3), AL BALQA’A (1)
  V. IGRASZKA (5), MARCUS AURELIUS (4), PROLETARIUS (3), THE RESIDENCIES (7)
  VI. LUNA RAE (4), CABO VERDE (7), SKY THE STARS (3), JACOB STAR (1)
  VII. EKAVIR (5), AL SAIFIAH (2), DIORISKA (7), ECHALON (1)

  Domkas
  I. KINTARO (7), ASTONISHING GRACE (3), ELPOWER (2), PONDEROSA (1)
  II. TRIJUMF (1), AKURAT (3), SINDICATO (2), AMERICAN BASSETT (5)
  III. BELARDA (6), HELLO SWEETY (4), DELPH (5), SOMA BAY (7)
  IV. FIRE ON THE TRACK (7), HM AL FAYZA (3), AL BALQA’A (1), ANWENA (5)
  V. PROLETARIUS (3), MARCUS AURELIUS (4), IGRASZKA (5), THE RESIDENCIES (7)
  VI. CABO VERDE (7), FERRUM (6), SKY THE STARS (3), LUNA RAE (4)
  VII. EKAVIR (5), LOGMAN MUSCAT (3), BLACK DE SAULARIE (4), DIORISKA (7)

  DRUID
  I. KINTARO (7), ASTONISHING GRACE (3), DERWAN (5), EL MARINERA (4)
  II. TRIJUMF (1), SINDICATO (2), AMERICAN BASSETT (5), AKURAT (3)
  III. BELARDA (6), HELLO SWEETY (4), SOMA BAY (7), DELPH (5)
  IV. FIRE ON THE TRACK (7), HM AL FAYZA (3), AL BALQA’A (1), ECHISTKA (6)
  V. PROLETARIUS (3), MARCUS AURELIUS (4), THE RESIDENCIES (7), IGRASZKA (5)
  VI. LUNA RAE (4), SKY THE STARS (3), CABO VERDE (7), JACOB STAR (1)
  VII. LOGMAN MUSCAT (3), AL SAIFIAH (2), BLACK DE SAULARIE (4), EKAVIR (5)

  dzet1985
  I. ASTONISHING GRACE (3), KINTARO (7), ECHWITA (6), DERWAN (5)
  II. TRIJUMF (1), PAGANI (7), SINDICATO (2), AMERICAN BASSETT (5)
  III. HELLO SWEETY (4), DELPH (5), BELARDA (6), SOMA BAY (7)
  IV. AL BALQA’A (1), HM AL FAYZA (3), FIRE ON THE TRACK (7), DONATELLO (4)
  V. PROLETARIUS (3), MARCUS AURELIUS (4), IGRASZKA (5), THE RESIDENCIES (7)
  VI. FERRUM (6), LUNA RAE (4), SKY THE STARS (3), JACOB STAR (1)
  VII. AL SAIFIAH (2), LOGMAN MUSCAT (3), BLACK DE SAULARIE (4), ECHALON (1)

  ILMA
  I. ASTONISHING GRACE (3), KINTARO (7), DERWAN (5), PONDEROSA (1)
  II. AKURAT (3), TRIJUMF (1), PAGANI (7), SINDICATO (2)
  III. BELARDA (6), DELPH (5), HELLO SWEETY (4), SOMA BAY (7)
  IV. HM AL FAYZA (3), AL BALQA’A (1), FIRE ON THE TRACK (7), ANWENA (5)
  V. PROLETARIUS (3), MARCUS AURELIUS (4), DUSZKA (2), THE RESIDENCIES (7)
  VI. CABO VERDE (7), LUNA RAE (4), SKY THE STARS (3), SUNNY SIDE (9)
  VII. LOGMAN MUSCAT (3), BLACK DE SAULARIE (4), AL SAIFIAH (2), DIORISKA (7)

  Intens
  I. KINTARO (7), ASTONISHING GRACE (3), ECHWITA (6), EL MARINERA (4)
  II. TRIJUMF (1), SINDICATO (2), AKURAT (3), PAGANI (7)
  III. BELARDA (6), HELLO SWEETY (4), SOMA BAY (7), DEMARKUS (2)
  IV. HM AL FAYZA (3), FIRE ON THE TRACK (7), ECHISTKA (6), ANWENA (5)
  V. PROLETARIUS (3), MARCUS AURELIUS (4), THE RESIDENCIES (7), IGRASZKA (5)
  VI. LUNA RAE (4), SKY THE STARS (3), FERRUM (6), CABO VERDE (7)
  VII. AL SAIFIAH (2), BLACK DE SAULARIE (4), LOGMAN MUSCAT (3), ECHALON (1)

  Katnis
  I. KINTARO (7), ASTONISHING GRACE (3), ELPOWER (2), EL MARINERA (4)
  II. TRIJUMF (1), AMERICAN BASSETT (5), AKURAT (3), NEGRO AFRICA (4)
  III. HELLO SWEETY (4), BELARDA (6), TRACEY BELLE (1), DELPH (5)
  IV. FIRE ON THE TRACK (7), AL BALQA’A (1), HM AL FAYZA (3), ANWENA (5)
  V. PROLETARIUS (3), MARCUS AURELIUS (4), IGRASZKA (5), THE RESIDENCIES (7)
  VI. LUNA RAE (4), SKY THE STARS (3), JACOB STAR (1), CABO VERDE (7)
  VII. AL SAIFIAH (2), LOGMAN MUSCAT (3), EKAVIR (5), DIORISKA (7)

  Konne Wyścigi
  I. ASTONISHING GRACE (3), KINTARO (7), EL MARINERA (4), ELPOWER (2)
  II. TRIJUMF (1), SINDICATO (2), AKURAT (3), PAGANI (7)
  III. HELLO SWEETY (4), DEMARKUS (2), BELARDA (6), DELPH (5)
  IV. FIRE ON THE TRACK (7), HM AL FAYZA (3), AL BALQA’A (1), ANWENA (5)
  V. MARCUS AURELIUS (4), PROLETARIUS (3), IGRASZKA (5), THE RESIDENCIES (7)
  VI. SKY THE STARS (3), LUNA RAE (4), JACOB STAR (1), CABO VERDE (7)
  VII. LOGMAN MUSCAT (3), AL SAIFIAH (2), ECHALON (1), BLACK DE SAULARIE (4)

  Markam
  I. ASTONISHING GRACE (3), KINTARO (7), EL MARINERA (4), ELPOWER (2)
  II. TRIJUMF (1), AKURAT (3), PAGANI (7), SINDICATO (2)
  III. HELLO SWEETY (4), BELARDA (6), DELPH (5), SOMA BAY (7)
  IV. FIRE ON THE TRACK (7), HM AL FAYZA (3), AL BALQA’A (1), ANWENA (5)
  V. PROLETARIUS (3), MARCUS AURELIUS (4), THE RESIDENCIES (7), IGRASZKA (5)
  VI. LUNA RAE (4), SKY THE STARS (3), CABO VERDE (7), FERRUM (6)
  VII. AL SAIFIAH (2), LOGMAN MUSCAT (3), BLACK DE SAULARIE (4), DIORISKA (7)

  markola
  I. ASTONISHING GRACE (3), KINTARO (7), PONDEROSA (1), ELPOWER (2)
  II. AKURAT (3), TRIJUMF (1), PAGANI (7), AMERICAN BASSETT (5)
  III. HELLO SWEETY (4), BELARDA (6), DELPH (5), TRACEY BELLE (1)
  IV. AL BALQA’A (1), HM AL FAYZA (3), FIRE ON THE TRACK (7), ANWENA (5)
  V. PROLETARIUS (3), MARCUS AURELIUS (4), IGRASZKA (5), THE RESIDENCIES (7)
  VI. SKY THE STARS (3), LUNA RAE (4), CABO VERDE (7), KRÓLOWA KINGA (8)
  VII. LOGMAN MUSCAT (3), ECHALON (1), AL SAIFIAH (2), DIORISKA (7)

  Medeo
  I. ASTONISHING GRACE (3), PONDEROSA (1), EL MARINERA (4), DERWAN (5)
  II. TRIJUMF (1), SINDICATO (2), AKURAT (3), AMERICAN BASSETT (5)
  III. DELPH (5), HELLO SWEETY (4), DEMARKUS (2), TRACEY BELLE (1)
  IV. FIRE ON THE TRACK (7), AL BALQA’A (1), HM AL FAYZA (3), DONATELLO (4)
  V. MARCUS AURELIUS (4), PROLETARIUS (3), IGRASZKA (5), THE RESIDENCIES (7)
  VI. SUNNY SIDE (9), SKY THE STARS (3), FERRUM (6), JACOB STAR (1)
  VII. BLACK DE SAULARIE (4), AL SAIFIAH (2), LOGMAN MUSCAT (3), DIORISKA (7)

  Meg
  I. ASTONISHING GRACE (3), KINTARO (7), EL MARINERA (4), ECHWITA (6)
  II. TRIJUMF (1), AKURAT (3), SINDICATO (2), PAGANI (7)
  III. HELLO SWEETY (4), BELARDA (6), DEMARKUS (2), DELPH (5)
  IV. HM AL FAYZA (3), FIRE ON THE TRACK (7), AL BALQA’A (1), ANWENA (5)
  V. PROLETARIUS (3), THE RESIDENCIES (7), MARCUS AURELIUS (4), IGRASZKA (5)
  VI. LUNA RAE (4), SKY THE STARS (3), CABO VERDE (7), JACOB STAR (1)
  VII. DIORISKA (7), AL SAIFIAH (2), LOGMAN MUSCAT (3), BLACK DE SAULARIE (4)

  Nacelowniku.info
  I. ASTONISHING GRACE (3), KINTARO (7), DERWAN (5), PONDEROSA (1)
  II. TRIJUMF (1), AKURAT (3), SINDICATO (2), AMERICAN BASSETT (5)
  III. SOMA BAY (7), BELARDA (6), HELLO SWEETY (4), DEMARKUS (2)
  IV. FIRE ON THE TRACK (7), HM AL FAYZA (3), AL BALQA’A (1), ECHISTKA (6)
  V. PROLETARIUS (3), MARCUS AURELIUS (4), IGRASZKA (5), THE RESIDENCIES (7)
  VI. SKY THE STARS (3), LUNA RAE (4), JACOB STAR (1), CABO VERDE (7)
  VII. AL SAIFIAH (2), DIORISKA (7), LOGMAN MUSCAT (3), BLACK DE SAULARIE (4)

  Nie Tylko Galop
  I. ASTONISHING GRACE (3), KINTARO (7), EL MARINERA (4), PONDEROSA (1)
  II. TRIJUMF (1), AKURAT (3), SINDICATO (2), PAGANI (7)
  III. HELLO SWEETY (4), BELARDA (6), TRACEY BELLE (1), DELPH (5)
  IV. AL BALQA’A (1), HM AL FAYZA (3), FIRE ON THE TRACK (7), ANWENA (5)
  V. PROLETARIUS (3), MARCUS AURELIUS (4), THE RESIDENCIES (7), IGRASZKA (5)
  VI. LUNA RAE (4), CABO VERDE (7), SKY THE STARS (3), FERRUM (6)
  VII. AL SAIFIAH (2), LOGMAN MUSCAT (3), EKAVIR (5), BLACK DE SAULARIE (4)

  Rinzai
  I. ASTONISHING GRACE (3), KINTARO (7), EL MARINERA (4), PONDEROSA (1)
  II. TRIJUMF (1), AKURAT (3), SINDICATO (2), AMERICAN BASSETT (5)
  III. BELARDA (6), HELLO SWEETY (4), DELPH (5), TRACEY BELLE (1)
  IV. AL BALQA’A (1), HM AL FAYZA (3), FIRE ON THE TRACK (7), ELARISA (2)
  V. MARCUS AURELIUS (4), PROLETARIUS (3), THE RESIDENCIES (7), JAM KARABELA (1)
  VI. SKY THE STARS (3), FERRUM (6), JACOB STAR (1), CABO VERDE (7)
  VII. LOGMAN MUSCAT (3), AL SAIFIAH (2), BLACK DE SAULARIE (4), ECHALON (1)

  silver
  I. ASTONISHING GRACE (3), KINTARO (7), ECHWITA (6), EL MARINERA (4)
  II. AKURAT (3), TRIJUMF (1), PAGANI (7), AMERICAN BASSETT (5)
  III. HELLO SWEETY (4), BELARDA (6), TRACEY BELLE (1), DELPH (5)
  IV. HM AL FAYZA (3), AL BALQA’A (1), FIRE ON THE TRACK (7), ANWENA (5)
  V. MARCUS AURELIUS (4), PROLETARIUS (3), THE RESIDENCIES (7), IGRASZKA (5)
  VI. LUNA RAE (4), SKY THE STARS (3), CABO VERDE (7), FERRUM (6)
  VII. AL SAIFIAH (2), LOGMAN MUSCAT (3), ECHALON (1), DIORISKA (7)

  TampaBay
  I. ASTONISHING GRACE (3), KINTARO (7), EL MARINERA (4), ECHWITA (6)
  II. TRIJUMF (1), AKURAT (3), SINDICATO (2), PAGANI (7)
  III. HELLO SWEETY (4), BELARDA (6), SOMA BAY (7), DEMARKUS (2)
  IV. HM AL FAYZA (3), AL BALQA’A (1), FIRE ON THE TRACK (7), ANWENA (5)
  V. PROLETARIUS (3), MARCUS AURELIUS (4), IGRASZKA (5), THE RESIDENCIES (7)
  VI. LUNA RAE (4), CABO VERDE (7), SKY THE STARS (3), FERRUM (6)
  VII. AL SAIFIAH (2), LOGMAN MUSCAT (3), ECHALON (1), DIORISKA (7)

  Wtorek
  I. KINTARO (7), ASTONISHING GRACE (3), DERWAN (5), PONDEROSA (1)
  II. SINDICATO (2), AKURAT (3), AMERICAN BASSETT (5), TRIJUMF (1)
  III. HELLO SWEETY (4), DELPH (5), BELARDA (6), TRACEY BELLE (1)
  IV. FIRE ON THE TRACK (7), HM AL FAYZA (3), AL BALQA’A (1), DONATELLO (4)
  V. IGRASZKA (5), PROLETARIUS (3), THE RESIDENCIES (7), MARCUS AURELIUS (4)
  VI. JACOB STAR (1), SKY THE STARS (3), LUNA RAE (4), CABO VERDE (7)
  VII. AL SAIFIAH (2), LOGMAN MUSCAT (3), BLACK DE SAULARIE (4), DIORISKA (7)

  Zielak
  I. ASTONISHING GRACE (3), KINTARO (7), ECHWITA (6), EL MARINERA (4)
  II. SINDICATO (2), TRIJUMF (1), PAGANI (7), AKURAT (3)
  III. HELLO SWEETY (4), DEMARKUS (2), TRACEY BELLE (1), SOMA BAY (7)
  IV. HM AL FAYZA (3), FIRE ON THE TRACK (7), AL BALQA’A (1), ANWENA (5)
  V. PROLETARIUS (3), MARCUS AURELIUS (4), MOBECQ (6), THE RESIDENCIES (7)
  VI. LUNA RAE (4), SKY THE STARS (3), CABO VERDE (7), JACOB STAR (1)
  VII. LOGMAN MUSCAT (3), BLACK DE SAULARIE (4), AL SAIFIAH (2), DIORISKA (7)

  Dominic
  I. ASTONISHING GRACE (3), KINTARO (7), DERWAN (5), PONDEROSA (1)
  II. AKURAT (3), TRIJUMF (1), SINDICATO (2), PAGANI (7)
  III. BELARDA (6), DELPH (5), HELLO SWEETY (4), SOMA BAY (7)
  IV. ANWENA (5), HM AL FAYZA (3), AL BALQA’A (1), FIRE ON THE TRACK (7)
  V. PROLETARIUS (3), MARCUS AURELIUS (4), THE RESIDENCIES (7), IGRASZKA (5)
  VI. CABO VERDE (7), SKY THE STARS (3), LUNA RAE (4), FERRUM (6)
  VII. LOGMAN MUSCAT (3), BLACK DE SAULARIE (4), AL SAIFIAH (2), DIORISKA (7)

  Udostępnij

  Powiązane artykuły

  Zbliżające się wydarzenia

  Najnowsze artykuły